ครูประจำชั้นป.6

นางสาวราตรี ศรีอุทธา
ครู คศ.3

นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วน้อย
ครู คศ.1