คณะผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ จบมะรุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา