มาร์ชโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียน
มาพวกเราชาวฟ้า ชมพู                   ทั้งศิษย์และครูมาร่วมเฮฮา
ทำงานเหนื่อยกายา                        เรามารำเล่นกันที
ร้อยใจกันเข้า                                 ขอให้เราจงสามัคคี
เราจะไม่หน่ายหนี                           เพื่อศักดิ์ศรีของเราทุกคน
ถึงยามเรียนเราก็ตั้งใจ                     ไม่เคยหวั่นไหวให้ใจสับสน
ตรากตรำเราก็จำทน                        ไม่เคยคิดบ่นให้รำคาญ
หัวใจเริงรื่น                                    ทุกค่ำคืนจงสุขสำราญ
เราจะไม่เกียจคร้าน                         เพื่อสร้างสรรค์หนองแขมเจริญ
เป็นผู้นำในด้านกีฬา                        ทั้งวิชาเราไม่ห่างเหิน
คุณธรรมนำสังคมเจริญ                    ขอเชิญน้องพี่เรามา
ร่วมใจกันก่อ                                  น.ข.อ.ให้พัฒนา
ให้คงอยู่คู่ฟ้า                                 เพื่อพัฒนาเด็กไทยทุกคน


                                               ผู้แต่ง อ.ธงชัย ชำกรม