ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
 
 
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
อาคารเรียน  ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553