ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ปีการศึกษา 2561
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
0
9
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
12
5
17
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
49
39
88
6
ม.1
17
6
23
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
30
13
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
 
       
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
57
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561