ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ธ.ค. 61 ถึง 06 ธ.ค. 61 แข่งขันศิลปหัตกรรม จ.บุรีรัมย์
ชุดนักเรียน อ.ปัทมา
29 พ.ย. 61 ทัศนศึกษาที่ พญาเต่างอย จ.สกลนคร
ชุดพละของโรงเรียน อ.ปัทมา
25 พ.ย. 61 แข่งขันกีฬา สพฐ. คีตะมวยไทย
ชุดมวยไทย อ.ปัทมา